Praktijkinformatie

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak kunt u het formulier invullen. Zodra wij de aanmelding binnen hebben, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

MAAK HIER EEN AFSPRAAK

Tarieven 2024

Vergoeding en betaling

De kosten voor logopedisch onderzoek en behandeling worden door de meeste verzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. De kosten voor logopedie vallen vanaf 18 jaar onder het eigen risico van de basisverzekering. Sommige behandelingen worden niet door alle verzekeraars vergoed. Informeer daarom altijd vooraf bij uw verzekeraar naar de vergoeding van de behandeling.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan de behandelend logopedist door te geven. Als u dit te laat doorgeeft of als u de afspraak niet nakomt, worden de kosten bij u in rekening gebracht (de verzekeraar vergoedt deze kosten niet!).

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliëntervaringsonderzoek uit. Na afloop van de behandeling vragen wij of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.


Questpro

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Questpro. Questpro is een onafhankelijke en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.


Anoniem

Questpro nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.


Vragenlijst

De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.


Wilt u er meer over weten

VRAAG HET ONS

Goed om te weten

Privacyregelement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopediepraktijklopik.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk via 0636146896.

NIVEL

Onze praktijk is aangesloten bij NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. NIVEL is een landelijk registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin continu zorggerelateerde gegevens worden verzameld.

Door deelname aan NIVEL krijgen de logopedisten meer zicht op de zorginhoudelijke cijfers logopedie. Bijvoorbeeld: Welke behandelingen worden gegeven door een logopedist?, Hoe lang duurt een behandeling van een logopedist? En wat is het resultaat van de behandeling?

Het NIVEL verzamelt deze gegevens uit ons patiëntendossier. Dit gebeurt geautomatiseerd en anoniem. Wij hopen op ieders medewerking zodat we het inzicht en de kwaliteit van de logopedie kunnen verbeteren